درباره ما

شرکت خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي بشارت سفر به عنوان اولين شرکت خدمات هوايي و گردشگري در منطقه سعادت اباد فعاليت خود را شروع نمود.مديريت اين شرکت به عهده اقاي بشارتي باسابقه 40 ساله در صنعت هواييو گردشکري مي باشد .در حال حاضر اين شرکت با کادري مجرب به ارايه خدمات در بخشهاي مختلفهوايي و گردشگري مشغولانجام وظيفه مي باشد و طي سالهاي متوالي از سوي شرکتهاي هوايي داخلي و خارجي مورد قدر داني قرار گرفته است .اين موسسه در سال 1384 از سوي شرکت راه آهن جمهوري اسلامي (رجا) به عنوان موسسه نمونه خدمات مسافرتي و جهانگردي شناخته شده است. که اين مهم با توجه به حسن نظر و اعتماد مشتريان اين موسسه بدست آمده است. هدف شرکت خدمات مسافرتي و جهانگردي بشارت سفر همچون گذشته ارايه خدمات با کيفيت و متمايز به مشتريان خود مي باشد.