خدمات ویزا

کشور
نوع ویزا
تحویل
مدارک لازم
گرجستانتوریستی 4ماهه مولتی
10 روز کاری
اصل پاسپورت + یک قطعه عکس + تسویه کامل
قرقیزستانتوریستی 15 روزه
25 روز کاری
اصل پاسپورت + یک قطعه عکس + تسویه کامل
توریستی یک ماهه
تجاری یک ماهه
چین
توریستی گروهی عادی10 روز کاریاصل پاسپودت(داشتن 3 صفحه خالی الزامی است) + 2 قطعه عکس رنگی 6*4 تمام رخ بازمینه سفید بدون عینک (عکس ارسالی باید کاملا باعکس پاسپورت منطبق باشد) + مشخصات کامل فردی (آدرس منزل و محل کار با شماره ثابت و همراه ذکر کد پستی الزامی است) + تسویه کامل جهت ویزای 3ماهه دبل و 6ماهه باید دو ویزا قبلی در پاسپورت باشد. ویاز گروهی حداقل 5 نفر میباشد مسئولیت صدور بلیت و رزرو هتل و ... قبل از صدور ویزا به عهده مسافر میباشد و این آژانس هیچگونه مسئولیتی ندارد.
اگر لیبل هر یک از ویزا های قبلی از پاسپورت جدا شده باشد مسافر BLACK LIST خواهد شد.

توریستی گروهی فوری
7 روز کاری

توریستی انفرادی عادی
8 روز کاری

توریستی انفرادی فوری
5 روز کاری

تجاری انفرادی عادی
12 روز کاری

تجاری انفرادی فوری
10 روز کاری

تجاری 3ماهه عادی دبل
8 روز کاری

تجاری 3ماهه فوری دبل
5 روز کاری

تجاری 6ماهه عادی مولتی
8 روز کاری

تجاری 6ماهه فوری مولتی
6 روز کاری

تجاری یک ساله عادی
8 روز کاری

تجاری یک ساله فوری
6 روز کاری
هنگ کنگ
ویزا تجاری دو بار ورود60 روز کاریاسکن رنگی پاسپورت با اعتبار حداقل 8 ماه و کپی صقحات آن + پرینت سه ماهه بانکی و تمکن مالی به انگلیسی + ارائه 2 عدد کارت ویزیت انگلیسی + گواهی اشتغال به کار انگلیسی با قید معرفی نامه جهت حضور در نمایشگاه و اسم و تاریخ نمایشگاه + ترجمه کارت بازرگانی یا ترجمه روزنامه رسمی با ترجمه جواز کسب + یک قطعه عکس 6*4 + کپی ویزاهای قبلی هنگ کنگ (در صورت موجود بودن) + کپی پرینت پرواز مسافر + نشانی و تلفن منزل
ویزا توریستی60 روز کاریاسکن رنگی پاسپورت با اعتبار حداقل 8 ماه و کپی صفحات آن + پرینت سه ماهه بانکی و تمکن مالی به انگلیسی + گواهی اشتغال به کار انگلیسی با قید سمت و حقوق ماهانه به دلار + یک قطعه عکس 6*4 + کپی ویزاهای قبلی هنگ کنگ (در صورت موجود بودن) + کپی پرینت پرواز مسافر + نشانی و تلفن منزل رزرو هنل جهت ویزا توریستی توسط آژانس بشارت سفر الزامی است.
تایلند عادی سینگل3 روز کاریاصل پاسپورت + یک قطعه عکس تمام رخ رنگی + کپی شناسنامه + کپی کارت ملی + مشخصات فردی + بلیط + تسویه حساب کامل (حضور مسافر در ایران الزامی است)
عادی دبل
بنگلادشیک ماه تجاری10 روز کاریاصل پاسپورت 2 قطعه عکس + تسویه کامل
سنگاپور2 ماه توریستی دبل عادی15 روز کاریاسکن رنگی عکس و پاسپورت با فرمت jpg در یک فایل برای هر مسافر جداگانه + مشخصات فردی + تسویه کامل (دوبار ورود یعنی در هر بار ورود 14 روز اقامت)
صدور ویزا دبل منوط به تشخیص اداره IMMIGRATION سنگاپور خواهد بود.
2 ماه توریستی دبل فوری10 روز کاری
دبی14 روزه عادی عادی با هتل6 الی 7 روز کاریاسکن رنگی پاسپورت + چک ضمانت + تسویه کامل مبنای محاسبه روز کاری جهت اقدام ویزا از روز بعد دریافت مدارک خواهد بود
ویزای یک ماه غیر قابل تمدید است
تاریخ ورود مسافر به دبی باید در درخواست ذکر گردد.
14 روزه عادی عادی ب هتل6 الی 7 روز کاری
14 روزه عادی عادی بدون هتل6 الی 7 روز کاری
14 روزه فوری2 روز کاری
یک ماهه عادی7 روز کاری
یک ماهه مولتی5 روز کاری
3 ماهه مولتی5 روز کاری
3 ماهه سینگل5 روز کاری
14 روزه عادی جهت اتباع افغانی6 الی 7 روز کاری
عراقیک ماهه توریستی40 روز کاریاصل پاسپورت + 2 قطعه عکس 4*3 + تسویه کامل
ورودی ایرانیک ماهه10 روز کاریاسکن پاسپورت مهمان + اسکن شناسنامه و کارت ملی میزبان + فرم اطلاعات مسافر + تسویه کامل
آذربایجاناصل پاسپورت + یک قطعه عکس + تسویه کامل (در صورتی که برای همراه ویزا لازم است در درخواست کتبی ذکر شود) + عکس همراه لطفا بعد از ورود به کشور آذربایجان در صورت اقامت بیش از 3 روز تا قبل از 72 ساعت جهت ثبت اقامت ( ریجستر ) به دفاتر آسان خدمت در باکو مراجعه یا از طریق اینترنت جهت ریحستر خود اقدام نمایید، در غیر این صورت در هنگام خروج از کشور آذربایجان دجار مشکل و جریمه خواهید شد.
ترانزیت سینگل2 روز کاری
ترانزیت دبل2 روز کاری
یک ماهه عادی ( 3ماه اعتبار، 40 روز اقامت)3 روز کاری
یک ماهه فوری ( 3ماه اعتبار، 40 روز اقامت)1 روز کاری
3 ماهه سینگل عادی3 روز کاری
3 ماهه سینگل فوری1 روز کاری
3 ماهه مولتی3 روز کاری
یک ساله 90 روز اقامت7 روز کاری
یک ساله 120 روز اقامت7 روز کاری
یک ساله 180 روز اقامت7 روز کاری
روسیه15 روزه توریستی عادی 6 روز کاریاصل پاسپورت + یک قطعه عکس + تسویه کامل + مشخصات فردی + بلیط رفت و برگشت ok
<< جهت ویزا توریستی رزرو هتل الزامی است >>
( ویزا طبق تاریخ بلیط صادر میشود )
مسافر باید در صورت عدم اقامت در هتل طی 48 ساعت در اداره پلیس ریجستر شود
ویزا تجاری یک ساله نیاز به آزمایش ایدز و مصاحبه دارد.
15 روزه توریستی فوری 2 روز کاری
یک ماهه توریستی عادی 6 روز کاری
یک ماهه توریستی فوری 2 روز کاری
یک ماهه تجاری عادی 25 الی 30 روز کاری
یک ماهه تجاری فوری 15 روز کاری
3 ماهه تجاری سینگل عادی 25 الی 30 روز کاری
3 ماهه تجاری سینگل فوری 15 روز کاری
3 ماهه تجاری دبل عادی 25 الی 30 روز کاری
3 ماهه تجاری دبل فوری 15 روز کاری
یک ساله تجاری مولتی پل 25 الی 30 روز کاری
ازبکستان 15 روزه توریستی عادی25 روز کاری اصل پاسپورت + 2 قطعه عکس + رزرو هتل + گواهی اشتغال کار + تسویه کاملمسافر باید در صورت عدم اقامت در هتل طی 48 ساعت در اداره پلیس رجیستر شود رزرو هتل ویزا توریستی باید توسط این آژانس انجام گیرد
15 روزه توریستی فوری10 روز کاری
قزاقستانتوریستی یک ماهه عادی 13 روز کاری اصل پاسپورت + یک قطعه عکس + تکمیل فرم مربوطه + تسویه کامل
مسافر باید در صورت عدم اقامت در هتل طی 48 ساعت در اداره پلیس رجیستر شود
در ویزا 3 ماهه در هر بار ورود 30 روز اجازه اقامت دارد
توریستی یک ماهه فوری 8 روز کاری
تجاری 1 ماهه عادی 13 روز کاری
تجاری 3 ماهه 3 بار ورود 13 روز کاری
تاجیکستان یک ماهه عادی 7 الی 10 روز کاریاصل پاسپورت + 2 قطعه عکس + مشخصات فردی + تسویه کامل
دانشجویی: اسکن کارت دانشجویی + اسکن قرارداد با دانشگاه مربوطهتجاری: اصل قرارداد با شرکت مربوطه در تاجیکستان
یک ماهه فوری 2 الی 3 روز کاری
یک ماهه دانشجویی 7 الی 10 روز کاری
یک ماهه تجاری 7 الی 10 روز کاری
ترکمنستان توریستی عادی 20 روز کاریاصل پاسپورت + 2 قطعه عکس 5*6
جهت ریجستر در ترکمنستان رزرو هتل و ارائه 2 قطعه عکس 5*^ الزامیست
ویزا ترکمنستان به مقصد شهر عشق آباد میباشد جهت سفر به شهر های دیگر ترکمنستان نام شهر مورد نظر هنگام درخواست ویزا باید به صورت کتبی قید شود. مرز ورودی از باجگیران میباشد.
توریستی نیمه فوری15 روز کاری
توریستی فوری 10 روز کاری